NVSM evenement

NVSM Award 2016

Locatie:
Beeld en Geluid, Media Parkboulevard 1, 1217 WE Hilversum (route)
Datum:
12-05-2016

Omschrijving:

Programma:

Innovatie Award NVSM 2016


Op 12 mei 2016 wordt tijdens het NVSM congres de prestigieuze NVSM Innovatie Award uitgereikt. Deze bijzondere prijs wordt dit jaar voor de 4de keer toegekend aan een bedrijf of zelfstandig ondernemer, die een innovatief idee (of oplossing) heeft op het gebied van Service Management. Een deskundige jury nomineert de meest opzienbarende inzendingen. Tijdens het NVSM congres zullen de leden de uiteindelijke winnaar kiezen.


Elk bedrijf of zelfstandig ondernemer kan zich aanmelden om voor deze prijs in aanmerking te komen, maar ook kunt u een ander voordragen om voor een nominatie in aanmerking te komen. Voorwaarde is dat het een innovatie betreft die betrekking heeft op de doelgroep van technische Field Service en daarbij past binnen de interessegebieden van de NVSM.


Om in aanmerking te komen voor deze Award beschrijft u het idee of de oplossing die het bedrijf heeft gerealiseerd.


Geef een korte beschrijving van het bedrijf of organisatie, grootte (aantal medewerkers, omzet), hoedanigheid en welk deel van de markt wordt bediend . Geef vervolgens een toelichting waarin de volgende punten aan de orde komen:


1)      Voor welke uitdaging stond het bedrijf of organisatie of naar aanleiding waarvan is ingestoken op een nieuwe ontwikkeling of oplossing? Beschrijf deze situatie en de daaraan gerelateerde ideevorming.


2)      Beschrijf het businessproces voor de inzet van de nieuwe ontwikkeling of oplossing en vergelijk deze oude situatie met de nieuwe situatie na de realisatie.


3)      Hoe lang heeft de ontwikkeltijd en implementatie geduurd en wat is de (verwachte) return of investment (bijvoorbeeld uitgedrukt in tijd)?


4)      Wat zijn de positieve en eventueel negatieve aspecten en effecten van de nieuwe ontwikkeling of oplossing? Geef daarbij bijvoorbeeld zaken aan als productiviteitsstijging, verbeterd rendement, verkorting doorlooptijden, verhoogde verkoop/omzet, verhoogde klanttevredenheid.


5)      Welke lessons learned zijn te trekken uit deze verandering?


Wanneer aan (voor zover mogelijk) bovenstaande vragen is voldaan en daar door een panel van deskundigen een oordeel over is gevormd, worden hieruit een aantal genomineerden uitgenodigd (minimaal 3, maximaal 5) voor het vervolgtraject.  Daarin wordt ondermeer videomateriaal vervaardigd waarin de nieuwe ontwikkeling of oplossing met onderbouwing van het innovatieve karakter dient te worden gepresenteerd.


Tijdens het NVSM-congres op 12 mei 2016 worden de gemaakte filmopnamen getoond en kan het publiek de nummer 1 kiezen die als winnaar de Award in ontvangst mag nemen.


Het videomateriaal wordt ter beschikking gesteld aan de genomineerde partijen. Bovendien wordt in de pers en via het NVSM-magazine aandacht besteed aan de inzendingen.


We zien de inzendingen met spanning tegemoet.


 


Deze link brengt u naar de korte film van de NVSM award van vorig jaar: https://www.youtube.com/watch?v=r2HK-e4augA


Terug naar het agenda overzicht