Aanmeldingsformulier Innovatie-award 2018

Geef een korte omschrijving van het bedrijf, grootte (aantal medewerkers, omzet) hoedanigheid en welk deel van de markt wordt bediend (soort, eventueel marktaandeel).
Voor welke uitdaging stond het bedrijf of naar aanleiding waarvan is ingestoken op een nieuwe ontwikkeling of oplossing op het gebied van "boeien en verbinden" e.o. "Employee Experience"? Beschrijf deze situatie en de daaraan gerelateerde ideevorming.
Beschrijf het proces voor inzet van de nieuwe ontwikkeling of oplossing en vergelijk deze oude situatie met de nieuwe situatie na realisatie.
Hoe lang heeft de ontwikkeling en implementatie geduurd en wat is de (verwachte) "return of investment"?
Wat zijn de positieve en eventueel negatieve aspecten? Geef daarbij zaken aan als productiviteitsstijging, verbeterd rendement, toegenomen motivatie, verhoogde klanttevredenheid etc.
Welke lessons learned zijn te trekken uit deze verandering?
Presenteer de nieuwe ontwikkeling op oplossing en onderbouw het innovatieve karakter daarvan.