Wil van Leuven


Wil van Leuven, Senior Manager Technisch Beheer bij BAM Techniek Regio Zuidoost begon, na enkele kortlopende betrekkingen zijn carrière als chef technische dienst bij Cremers Installatietechniek, later onder GDW van Harn en vervolgens overgegaan in BAM Techniek. Hier maakt hij al meerdere jaren deel uit van het managementteam.
Er ontstond een expliciete vraag naar service en onderhoud aan gebouwgebonden installaties die losgekoppeld zijn van de garantieverplichting uit de (nieuw)bouwprojectfase. Wil verplaatste zijn focus van technische oplossingen naar het ontwikkelen en vermarkten van klantgerichte onderhoudsconcepten. In samenwerking met een grotere klant werd medio jaren '90 een innovatief concept ontwikkeld en getoetst waarbij prestaties en taken op een meetbare wijze kunnen worden gekoppeld. Dat leidt tot een structurele verlaging van integrale onderhoudskosten.

Wanneer het marktaandeel groeit, heeft dit consequenties voor de organisatie. Eind '90 werden onder zijn leiding de beheerafdelingen van de locatie Breda en Roermond samengevoegd. De introductie van een model "sturing versus zelforganisatie" bracht vervolgens balans tussen projectleiding en uitvoering. De integratie van W- en E-disciplines is per 2009 doorgevoerd.

Landelijk gezien maakte Wil van Leuven deel uit van de stuurgroep McBAM waarmee BAM Techniek-breed de beheerafdelingen met eenzelfde werkorder- en contractmanagementsysteem gingen werken. De implementatie van de vervolgfase "online servicemonteur" is in volle gang. Ook is hij (mede) verantwoordelijk voor een driejaarlijks klanttevredenheidsonderzoek en de daaruit voortvloeiende verbeteracties. Ook is Wil van Leuven nauw betrokken bij strategische ontwikkelingen voor Technisch Beheer.

Ten slotte heeft hij voor een grote zorgverlener een strategisch verandertraject beschreven waarbij de driehoeksverhouding zorgmanagement – facilitair management – raad van bestuur is ingericht met als doel een marktconforme organisatie met een goed opererend facilitair bedrijf.