Welkom op de website van NVSM

Bij veel organisaties is servicemanagement de kern van de bedrijfsvoering: ‘geen service, geen business’.

De Nederlandse Vereniging voor ServiceManagement (NVSM) speelt een belangrijke rol in het continue proces van professionalisering van het vakgebied. De NVSM

  • biedt een platform voor kennismaking
  • signaleert trends
  • speelt in op ontwikkelingen en behartigt de belangen van haar leden.

De site is er voor u!

Binnen LinkedIn heeft de NVSM haar eigen groep.

Twitter: @nvsm_vereniging